WZP w Łodzi zorganizował szkolenie które prowadził Pan Tomasz Kędziora miejsce Urząd Miasta Brzeziny.

Wstępne ułożenie gniazda zimowego

Podkarmianie

Czym zakarmić rodziny pszczele

Wentylacja

Ocieplenie

Zimowla

Metody przyspieszania rozwoju wiosennego

Główny przegląd wiosenny

Poszerzanie gniazda

Zapobieganie nastrojowi rojowemu

Ocena stanu zapasów miodu i pyłku

Ocena siły rodziny

Ilość i jakość czerwiu i jakość matki

Jakość plastrów